Reference

– Stamb.posl. zgrada “S3” ,Bijelo Polje,  S+P+10, P=4.300 m2, (1979)
–       -II-   “Varoš”,  Pljevlja, S+P+2, P=2.200 m2 , (1982)
–       -II-   “Centar” Berane  S+P+4+Pk,…. P=4.500 m2,  (1985)
–       -II-    “S4” B.Polje  S+P+4+Pk ,   P=2.500 m2,  (1989)
–       -II-    “Park”,  Pljevlja, faza I, P+2+Pk,…P=1.850 m2,  (1989)
–       -II-    “Park”,  Pljevlja,faza II, P+2+Pk,…P=1.850 m2,  (1989)
–       -II-    “Petoljetka”   B.Polje S+P+4+Pk,F1 , P=2.100 m2,  (1989)
–       -II-    “Petoljetka”   B.Polje S+P+4+Pk,F2 ,.P=2.100 m2 , (1990)
–       -II-    “Arcus” Rožaje,  S+P+4, P=2.200 m2,  (1991)

–       -II-   “ALKOIMPEX” Tirana,S+12 , P=5.500 m2,  (1998)
–       -II-   “Rasadnik” B.Polje, , “F1” ,P+4+Pk P=1.800 m2,  (1999)
–       -II-   “Rasadnik” B.Polje, “F2”,P+4+Pk ” P=1.180 m2,  (2000)
–       -II-   “Rasadnik” B.Polje, “F3”, P+4+Pk P=1.800 m2,  (2000)
–       -II-   “Rasadnik” B.Polje ,“F4” ,P+4+Pk, P=1.950 m2,  (2001)
–       -II-   “Rasadnik” B.Polje,“R1”,P+4+Pk, P=2.000 m2,  (2001)
–       -II-   “Topolica II” ,Bar   P+2+Pk,  P=2.000 m2,  (2002)

–       -II-    B.Polje “Radnik II”, P+4+Pk, P=2.000 m2,  (2004)
–       -II-    B.Polje, “MUP-I”, P+4+Pk, P=2.100 m2, (2005)
–       -II-    B.Polje, “Prosvjeta I”, P+4+Pk, P=2.100 m2, (2006)
–       -II-    B.Polje, “MUP- II”, P+4+Pk, P=2.100 m2,  (2006)
–       -II-    “Ćukovac” B.Polje,S+P+3+Pk, P=1.600 m2,  (2007)
–       -II-    “Centar” Rožaje, S+P+3+Pk, P=2.400 m2,  (2008)
–       -II-   “Sindikat” Berane S+P+8+Pk, P=7.600 m2,  (2009)

– Dom kulture Plav, P=2.200 m2,, (1990)
– Dom kulture Berane,rekonstrukcija, P=1.200 m2, (1994)
– Dom kulture Bijelo Polje,rekonstrukcija, P=1.500 m2, (1999)
– Rekonstrukcija kuce pjesnika Rista Ratkovića,Bijelo Polje, P=310m2, (2002)

– Upravna zgrada f.o. “Lenka” Bijelo Polje, P=1.250 m2  (1982)
– Upravna zgrada “Imako” Bijelo Polje, P=2.400 m2   (1986)
– Upravna  zgrada “Mesopromet”, P=1300 m2   (2000)
– Poslovna zgrada  “Magistrala” Bijelo Polje, P=800 m2 (2001)
– Komanda kasarne Danilovgrad, P=2400m2  (2009)

– Aneks bolnice (infektivno odjeljenje) Berane, P=450m2   (2007)
– Zgrada bolnice Berane  četiri odjeljenja, P=1.800m2  (2008)

– Garni hotel “ES” u Beranama, P = 700 m2,  (2000)
–       -II-     “Brile “ Kolašin” (nadogradnja), P = 350 m2,  (2001)
– Dom za stare i lica sa posebnim potrebama u B.Polju,  P=4.500 m2,   (2002)

– Sportska dvorana u Plavu, 700 gledalaca, P=2.100 m2,   (2003)

– Trgovačko-poslovni centar “Varoš” Rožaje, P = 2.300 m2 ,  (1991)
– Zanatski centar “Demiškin most”Rožaje, P = 800m2 (1992)
– Trgovački centar “Stara pijaca” B.Polje, P=2.500 m2, (1995)

– Fabrika obuće “Lenka” B.Polje,P+ 1, P=2.300 m2, (1982)
– Rekonstrukcija fabrike obuće “Beograd” B.Polje, P=1.200 m2,     (1983)
– Fabrika obuće Duvno, P=1.800 m2  (1984)
– Fabrika metalne industrije “Imako”, B.Polje, P=14.000 m2,    (1986)
– Pogon za  lameliranje drveta “Gornji Ibar”,Rožaje, P=3.100m2,    (1987)
– Pogon “Termoplast”,Gusinje, P=2.800 m2,  (1987)
– Fabrika tepiha Vrela-opština Istok, P=2.000 m2, (1988)
– Predionica ,    Vrela- opština Istok, P= 1.800 m2,  (1988)
– Rekonstrukcija štamparije “Knjigopromet” B.Polje, P = 600m2,  (1992)
– Klanica tovnih pilića “Mesopromet” B.Polje, P = 800 m2 (2005)

– Autoservis  “A.Đ.-Bećo” Bijelo Polje, P=1400m2 (2001)
– Autoservis “Dudić” Tutin, P=2.200 m2 (1997)
– Autobuska stanica Bijelo Polje, P= 1.400m2 (2002)
– Benzinska pumpa Berane, (2003)
– Vatrogasni dom Mojkovac,  P560 m2 (2006)
– Vatrogasni dom Žabljak, P560 m2, (2006)

– Tržnica u Rožajama, P=750 m2     (1995)
– Kapela “Ćukovac” B.Polje, P=450 m2,    (2004)

– Uredjenje kruga kod crkve Sv.Petra i Pavla u B.Polju, (1990)
– Džamija u Rasovu kod B.Polja, P=250 m2 (1991)
– Rekonstrukcija trospratne džamije u Petnjici kod Berana P=500 m2 (2005)
– Džamija u  Gubavču kod B.Polja, P=150 m2  (2007)

– Kuća” Idrizović” Bijelo Polje, P=600m2 (1979)
– Kuća “Ećo” ,  P=550m2  (1991)
– Kuća “H.H”    Ulcinj, P=560M2    (1992)
– Kuća “Rakela”  Podgorica, P=450m,2  (1999)
– Kuća “K” Brodarevo-prijepolje, P=420m2  (1999)
– Kuća “Vili” Bijelo Polje, P=550m2     (2003)
– “Moj kutak”  Bistrica-Bijelo Polje, P=80m2   (2004)
– Vikend kuća “Gačević”, P=125m2     (2005)
– Kuća “Drač”  Podgorica, P=500m2    (2007)

– Dom kulture u Plavu sa glavnom salom i scenskom tehnikom,  (1990)
– II- u Beranama, glavna sala i hol, (1994)
– Šalter sala “Montenegrobanke” i sale za sastanke u B.Polju, (1995)
– Dom kulture u Bijelom Polju, (1999)
– Apoteka “Vita” B.Polje, (2000)
– Upravni blok poslovne zgrade “Mesopromet” B.Polje, (2003)
– Recepcija i caffe garni hotela “Brile”u Kolašinu , (1996)
– Restoran “Sjeland” Berane, (1997)
–    -II-      “Redjina” Bijelo Polje, (1999)
–   Caffe “Mocart”            -II-  , (2005)
– Restoran i apartmani “Stijepović” Žabljak, (2006)
– HYPO ALPE ADRIA BANKA Bijelo Polje, (2006)