Rođen 22.02.1956. godine u Beranama. Gimnaziju završio u Bijelom Polju. Diplomirao na arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1978 godine. Prvo zaposlenje ostvario u Zavodu za urbanizam i projektovanje Bijelo Polje. Sopstveni projektnio biro „ ARHING inženjering“ aktivirao 1990. godine. Na Univerzitetu Crne Gore zaposlen kao saradnik 2008.godine. U zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore izabran 2010. godine, a u zvanje vanrednog profesora 2015 godine. Zvanje magistra tehničkih nauka stekao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i to na kursu “Ahitektonska organizacija prostora” smjer “Arhitektonska kompozicija” 2006. godine. Tema magistarskog rada bila je “Definisanje primarnih aspekata psihološkog doživljaja arhitektonskog prostora i forme”. Predmetni magistarski rad dobio je prestižnu nagradu “Milorad Macura” koju dodjeljuje Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije. Zvanje doktora tehničkih nauka, iz oblasti arhitekture  i urbanizma stekao 2009. godine, na Fakultettu tehničkih nauka – Departman za arhitekturu i urbanizam u Novom Sadu. Tema doktorske disertacije bila je “Opažanje i pamćenje arhitektonskog prostora i forme”. Realizovao preko stotinu objekata, od čega prema prvonagrađenim konkursnim rješenjima četiri. Među značajnija arhitektonska ostvarenja ubrajaju se: Sala skupštine Crne Gore, Podgorica, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore-Podgorioca, Medresa-Podgorica, Dom kulture u Plavu, fabrika tepiha u Istoku-Peć, Dječiji vrtić u Bijelom Polju, Tržni centri Bijelo Polje i Rožaje, stambene zgrade „Varoš“ i „“Park“ u Pljevljima Bolnica u Beranama, rekonstrukcija domova kulture u Beranama i Bijelom Polju, Stambeno naselje „Rasadnik“ Bijelo Polje, stambene zgradeu Bijelom Polju: „S3“, „S4“, u Baru: „H&H“. Fabrički kompleksi u Bijelom Polju: „Imako“, „Lenka“. Kapela-gasalhana Bijelo Polje, Bistrica, Rasovo, stambeno poslovna zgrada u Tirani, osnovna i muzičke škola u Kolašinu, Administrativni centar Petnjica, kuće „Vili“ , MB“ u Bijelom Polju. Dva objekta su publikovana u eminentnim, međunarodnim,časopisima. Objekat kapele-gasalhane  u Bijelom Polju, prestižni arhitektonski  časopis WA  br.08/2015  uvrstio je među 13 najpoznatijih objekata funeralne arhitekture u svijetu. Dobitnik prestižne nagrade „Borba“ za najbolje realizovano arhitektonsko djelo u Crnoj Gori 1990. godine, II nagrada na međunarodnom Salonu urbanizma u Nišu 2011, kao i nagrade „CEMEX“ 2014 i predstavljao Crnu Goru na svjetskoj smotri u Meksiku. Nominovan za prestižne nagrade: “AgaKhan Award for Architecture 2010, i “MiesVan de Rohe Award for Architecture 2013. Svojim djelom, prema nominaciji Ministarstva kulture Crne Gore, predstavljavao Crnu Goru na XII internacionalnom Bienalu arhitekture u Veneciji 2010 godine. Uloga Komesara nacionalne izložbe na XIII internacionalnom Bienalu arhitekture u Veneciji, povjerena od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore 2012 godine. U četvorogodišnjem mandatu bio član žirija 13-julske nagrade. Od 2009-2013 vršio funkciju predsjednika Saveza arhitekata Crne Gore. Učesnik na trijenalima arhitekture istočne i srednje Evrope U Bukureštu  (East Centric Arch 2013, 2016 god.) Autor dvanest  naučnih radova, jedne knjiige i jedne monografije izdate  od strane CANU. Koautor izložbe crnogorskje vernakularne arhitekture (Peking-Cetinje 2016/17), autor izložbe recentene crnogorske arhitekture 2006-2016 (ISKORAK–GO BEYOND) Redovni član Akdemije inženjerskih nauka Crne Gore.