Arhitektonski biro Bijelo Polje

Adresa: Ulica Slobode 5, 50 000 Bijelo Polje
e-mail:   arhing_ar@t-com.me
Tel/faks: 050 431-201     050 431-865

Arhitektonski biro Podgorica

Adresa: Ulica Đečevića 29, Drač
e-mail:   arhing_ar@t-com.me
Tel/faks: 020 231 706

Vlasnik i osnivač

Dr Rifat R. Alihodzic, dipl.inž.arh.
e-mail:   arhing_ar@t-com.me
Mob.tel: 067 240 607

Izvršni direktor

mr Elvira Muzurović, dipl.inž.arh.
e-mail:   arhing_ar@t-com.me
mob.tel: 069 259 588